– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Styrlause prosessar

lau20jun(jun 20)00:00sun23aug(aug 23)00:00Styrlause prosessar

Om arrangementet

Deltakande kunstnarar er:
Leander Djønne
Cecilia Jonsson
Pierre Lionel Matte
Ingri Haraldsen
Forfattar Tora Sanden Døskeland bidreg med tekst.

Det som ikkje let seg kontrollera eller som utviklar seg i uføreseielege retningar, har eit stort skapande potensial samstundes som det kan vekkje djup uro, ei kjensle av å røre seg på ei papirtynn hinne over usikker grunn. Kunstnarane som deltek i sommarens utstilling relaterer seg til korleis me brukar og rører oss i naturen.

Styrlause prosessar er eit samarbeid mellom Nordisk Kunstnarsenter Dale, (NKD) og Kunsthuset Kabuso.
Prosjektet er sett saman av to utstillingar på Kabuso i periodane 20.6 – 23.8.2020 og 11.6-12.9.2021, og eit tre månadar langt residens-opphald på NKD, Dalsåsen, sommaren 2020.

>>> Folder Styrlause Prosessar

Ingri Haraldsen

 

Pierre Matte

 

Cecilia Jonson

Cecilia Jonson

 

Foto Pål Hoff

Tid

Juni 20 (Laurdag) 00:00 - August 23 (Sundag) 00:00(GMT+00:00)