– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Om oss

 

 

I Granvin bygdemuseum finn du seks bygningar kring eit tun.
Desse husar fleire samlingar og utstillingar.

Museet vart skipa på 30-talet og bygningane flytt til Eide på 1980-talet.
Det eldste bygget er Holvenstova – ei storstove frå 1700-talet.

 

X