– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Om oss

 

 

I Granvin bygdemuseum finn du seks bygningar kring eit tun.
Desse husar fleire samlingar og utstillingar.

Museet vart skipa på 30-talet og bygningane flytt til Eide på 1980-talet.
Det eldste bygget er Holvenstova – ei storstove frå 1700-talet.

 

Opningstider

8. juli-8. august:
Torsdag-sundag kl 15-19

Kontakt

Voss municipality
T: +47 56 51 94 00
E: postmottak@voss.herad.no
Postadresse: Pb 145, 5701 Voss

 

Sosiale media

Følg Hardanger og Voss museum på Facebook og Instagram

Opening hours

8. July–8. August:
Thursday–Sunday: 15-19

Contact

Voss municipality
T: +47 56 51 94 00
E: postmottak@voss.herad.no
Postal adress: Pb 145, 5701 Voss

 

Social media

Please follow Hardanger and Voss Museum on Facebook and Instagram

X