Bygdatunets vener

Bli medlem? 

Bygdatunets vener er ein gjeng entusiastar som sidan flyttinga av tunet på 80-talet har vore aktive for bygdatunets beste.

Det er ikkje få dugnadstimar bygdatunets vener har lagt ned i arbeidet med Granvin bygdemuseum. Alle dei seks bygga er reist på dugnad. Det same er utstillingar og innreiing av magasin.

Kvar sommar syter bygdatunets vener for aktivitet og sosiale samankomstar i tunet. Dei serverer t.d. kaffi og kaker kvar torsdag i juli i samband med minikonsertane som då finn stad.

Bygdatunets vener tek gjerne i mot mye medlemmar.
Ta kontakt med leiar Astrid Dale Vindal:

Tlf 992 58 596
Kontakt

Administrasjon:
Voss herad
Tlf: 56 51 94 00
E-post: postmottak@voss.herad.no
Postadresse: Pb 145, 5701 Voss

 

Opningstider

1. juli-31.juli:
Ons-fredagar, kl 13 - 10

Sosiale media

Følg Hardanger og Voss museum på Facebook og Instagram

X