– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Ei perle i Granvin

GODE OPPLEVINGAR

Opplev lokalhistorie på Granvin bygdemuseum!
Her er fleire eldre bygningar – den eldste frå 1700-talet. Sjå samlinga av gjenstandar frå lokalmiljøet, utstillinga av Johan Havaas si botaniske samling – og gjer ei tidsreise i ei gamal skulestove!

Program

for arrangement og utstillingar ved Granvin bygdemuseum