– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Ei perle i Granvin

OPPLEVINGAR

Opplev lokalhistorie på Granvin bygdemuseum!
Her er fleire eldre bygningar – den eldste frå 1700-talet. Sjå samlinga av gjenstandar frå lokalmiljøet, utstillinga av Johan Havaas si botaniske samling – og gjer ei tidsreise i ei gamal skulestove! 

Program

for arrangement og utstillingar ved Granvin bygdemuseum

Ingen arrangement

Opningstider

Ope ved førespurnad

Kontakt

Voss municipality
T: +47 56 51 94 00
E: postmottak@voss.herad.no
Postadresse: Pb 145, 5701 Voss

 

Sosiale media

Følg Hardanger og Voss museum på Facebook og Instagram

Opening hours

Open on request

Contact

Voss municipality
T: +47 56 51 94 00
E: postmottak@voss.herad.no
Postal adress: Pb 145, 5701 Voss

 

Social media

Please follow Hardanger and Voss Museum on Facebook and Instagram

X