– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Besøk

Velkomen innom!

Opningstider
For grupper: Ta kontakt for omvisningar og liknande.
Omvisningar, konsertar og liknande kan bestillast utanom opningstid.

Besøksadresse: Eide, Granvin sentrum (bak Coop)

Telefon: +47 47 47 98 84
E-post: post@hvm.museum.no

 

Billettar
Gratis inngang.
Gåver til Granvin bygdemuseum vert mottekne med takk og kan sendast på Vipps #69 60 36