– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Besøk

Opningstider sumaren 2021:

Museet er ope torsdag til sundag klokka 15:00 til 19:00, i perioden 8.juli til 8. august. I opningstida kan ein og få omvisning på museet.

For grupper: ta kontakt for omvisningar og liknande.

Omvisningar, konsertar og liknande kan bestillast utanom opningstid, men dette må avklarast med Alexander Aga Røynstrand på telefon 906 26 084.

Kvar torsdag er det open dag på museet mellom 15:00 og 17:00. Då kan ein få kaffi, mat og konsert.

Torsdag 8. juli klokka 15:00 er det forseinka markering av Granvin Bygdemuseum sin 100-årsdag, som var i 2020. Det vert tale, musikk, kake, kaffi og is til borna.

 

Besøksadresse: Eide, Granvin sentrum (bak Coop)

Telefon: 56 51 94 00

E-post: postmottak@voss.herad.no

 

Billettar:

Gratis inngang. Gåver til Granvin Bygdemuseum mottas med takk og kan sendast på vipps-nummer 69 60 36

 

Opningstider

8. juli-8. august:
Torsdag-sundag kl 15-19

Kontakt

Voss municipality
T: +47 56 51 94 00
E: postmottak@voss.herad.no
Postadresse: Pb 145, 5701 Voss

 

Sosiale media

Følg Hardanger og Voss museum på Facebook og Instagram

Opening hours

8. July–8. August:
Thursday–Sunday: 15-19

Contact

Voss municipality
T: +47 56 51 94 00
E: postmottak@voss.herad.no
Postal adress: Pb 145, 5701 Voss

 

Social media

Please follow Hardanger and Voss Museum on Facebook and Instagram

X