– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Besøk

Velkomen innom!

Opningstider

For grupper: Ta kontakt for omvisningar og liknande.
Omvisningar, konsertar og liknande kan bestillast utanom opningstid. Dette må avklarast med Alexander Aga Røynstrand på telefon 906 26 084.

Besøksadresse: Eide, Granvin sentrum (bak Coop)

Telefon: 56 51 94 00
E-post: postmottak@voss.herad.no


Billettar
Gratis inngang.
Gåver til Granvin bygdemuseum vert mottekne med takk og kan sendast på Vipps #69 60 36

    X