– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Bleiediplomdagen

sun26mai11:00BleiediplomdagenEI HISTORISK VANDRING PÅ BLEIE

Om arrangementet

26. mai 1293 vart Bleiediplomet gjort og gjeve i Lagmannsstova i Agatunet. Diplomet er eit staseleg mellomalderbrev og det er den eldste fullstendige skildringa av ein rettavgjerdsle me har i Noreg. Lagmann Sigurd Brynjulvsson og tre vitne signerer eit forlik mellom bøder på Indre og Ytre Bleie, i ein tvist som handla om mellom anna beiterett, gjerdehald og fordeling av legd. Mange namn på både personar og garder vert nemnde i brevet, som seier oss mykje om gardsdrift, konfliktomåde og livet i høgmellomalderen.

26. mai 2019 tek professor i rettshistorie oss med på ei vandring på Bleie, med utgangspunkt i Bleiediplomet.

Meir info kjem.

Tid

(Sundag) 11:00(GMT+00:00)